Dacia 50

(Scroll down for ENGLISH version)

Prin proiectul DACIA 50 ne dorim să explorăm vizual viața Daciei, așa cum a apărut și s-a amestecat cu viața oamenilor, cu natura, spațiul fizic și cel al memoriei. La începutul acestui demers, semnele indicau o compoziție vizuală sub forma unui „Concert de Dacia” însă, după constituirea comunității Dacia – auto turismul copilăriei, cred că putem deja vorbi despre o construcție mai degrabă simfonică.

În prima parte a proiectului DACIA 50, vă propun să explorăm și să vizualizăm relația dintre mașina staționată, oameni, spațiul urban și natură. Mașina Dacia a rămas, fie chiar și îndelung staționată, agățată de harta orașului. Vei descoperi și urmări vizual viața acestor mașini parcate temporar sau pe termen lung pe diferite străzi ale Bucureștiului, fotografiate de mine în perioada 2016-2017.

Am mers pe urma Daciei în trafic, a Daciei de pe trotuarele Bucureștiului, iar în această carte veți putea vedea și mașina conectată la spațiul urban, dar și urmele lăsate de ea pe harta orașului. M-am apropiat și mai mult de Dacia căutând vizual și semnele lăsate de oameni și de natură pe și în interiorul ei fizic, dar și semnele lăsate de Ea, mașina, în viața celor cu care a copilărit. Dacia, cea produsă începând din 1968 și până la finalul secolului trecut, atâta timp cât este pe stradă, ruginită sau restaurată de „căpoși perfecți”, în circulație sau chiar îndelung uitată pe un trotuar, într-o parcare, sau povestită în fotografii și amintiri, ea există.

Ne puteți susține alegând una sau mai multe opțiuni din lista de mai jos

Suporter Dacia 50
– O carte poștală DACIA 50 Autoturismul
– Un sticker DACIA 50 Autoturismul
– O imagine din cartea DACIA 50 Autoturismul, în format jpg pentru wallpaper (maxim 2500px latura lungă)
– Mulțumirile noastre și includerea în lista de susținători ai proiectului de pe site-ul DACIA50.ro
Cost 30lei

Colecționar Dacia 50
– O carte DACIA 50 Autoturismul
– O carte poștală DACIA 50 Autoturismul
– Un sticker DACIA 50 Autoturismul
– Mulțumirile noastre și includerea în lista de susținători ai proiectului de pe site-ul DACIA50.ro
Cost 70lei

Premium Dacia 50
– Doua carti DACIA 50 Autoturismul
– Două Cărți poștale DACIA 50 Autoturismul
– Două stickere DACIA 50 Autoturismul
– Invitație de participare la evenimente viitoare (“Plimbarea Dacia”) plus informații și materiale în exclusivitate din cadrul etapelor următoare ale proiectului
– Mulțumirile noastre și includerea în lista de susținători ai proiectului de pe site-ul DACIA50.ro
Cost 150lei

Pentru a comanda:
1. Inițiați un transfer bancar cu suma aferentă pachetului ales: date transfer bancar:  Albert Vrabiuta Cont: RO48INGB0000999904507637
2. Dați un email către : vrabiutaalbertadrian@gmail.com cu nume, prenume, telefon, adresa de livrare completă (inclusiv cod postal) si date despre transferul realizat.

Data estimată de livrare carte “DACIA 50 Autoturismul” – luna Iunie 2018. Detalii despre carte: format a4, aproximativ 90 pagini color, offset, hârtie matte, copertă cartonată plastifiată.
Opțiunile disponibile mai sus sunt valabile pentru perioada de precomandă a cărții. Pentru mai multe informații sau comenzi personalizate trimiteți un email la adresa antemenționată.

Livrarea pe teritoriul României este inclusă în preț, prin Poșta Română.

*Materialele prezentate sunt draft și nu reprezintă neaparat produsul finit, acestea se pot modifica față de produsul final.


Through the DACIA 50 project, we want to visually explore Dacia’s life as it appeared and mingled with people’s lives, nature, physical space, and memory. At the beginning of this approach, the signs indicated a visual composition in the form of a “Dacia Concert”, but after the establishment of the Dacia – auto turismul copilăriei community, I think we can already talk about a rather symphonic construction.

In the first part of the DACIA 50 project, I aim to explore and visualize the relationship between stationary machinery, people, urban space and nature. The Dacia car is left, you will see on the following pages, even long standing, hung on the city map. You will visually discover and watch the lives of these cars parked temporarily or long-term on different streets of Bucharest, photographed by me during 2016-2017.

I followed Dacia’s trail in traffic, on the sidewalks of Bucharest, and in this book you can see the car connected to the urban space, but also the traces left on the city map. I approached even closer the Dacia searching for signs left by people and signs left by nature on and within her physical realm, but also the signs left by her, the car, in the life of those with whom she had grown up. Dacia, the one produced from 1968 until the end of the last century, as long as it is on the street, rusted or restored by “stubborn perfectionists” in circulation or even forgotten on a pavement, in a parking lot, or told in photographs and memories, it exists.

How to order (outside of Romania)(shipping not included)

You can help us by choosing one of more from the options below:

Supporter Dacia 50
– One postcard from DACIA 50 Autoturismul project
– One sticker from DACIA 50 Autoturismul project
– One image from DACIA 50 Autoturismul project, jpg, for wallpaper use (maximul 2500px longside)
– Our special thanks for supporting the project and inclusion in the supporter list from DACIA50.ro webpage
Cost 10eur

Collector Dacia 50
– One DACIA 50 Autoturismul photobook
– One postcard from DACIA 50 project
– One sticker from DACIA 50 project
– Our special thanks for supporting the project and inclusion in the supporter list from DACIA50.ro webpage
Cost 20eur

Premium Dacia 50
– Two DACIA 50 Autoturismul photobooks
– Two postcards from DACIA 50 project
– Two stickers from DACIA 50 project
– Invitation to future events (“Plimbarea Dacia” – Dacia Walk) plus regular updates from the next stages of the project
– Our special thanks for supporting the project and inclusion in the supporter list from DACIA50.ro webpage
Cost 35eur

How to order:
1. Email vrabiutaalbertadrian@gmail.com your full name, phone, address where you want the books delivered. Please note the shipping method. By default, the shipping method is by Romanian Post. After choosing the desired shipping method I will reply with the final cost (option cost + shipping cost)
2. Send via paypal the amount . Paypal account: vrabiutaalbertadrian@gmail.com

Estimated date of shipping: June 2018. Photobook details: a4, hardcover, offset print, 90 color pages, matte paper. The options above are limited to the preorder period only. For further inquiries and personalized orders please use the email address.


Theme — Timber
Copyright 2013-2018 Vrabiuta Albert Adrian
Back to top